Thông tin chuyển khoản

1. Ngân hàng Vietcombank 

Chủ TK: Nguyễn Thị Mỹ Dung
      Số TK: 1041000040493
      Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam


  2. Ngân hàng Đông Á: 

      Chủ TK: Nguyễn Thị Mỹ Dung
      Số TK: 0108313282
      
Ngân hàng thương mai cổ phần Đông Á

 

  3. Ngân hàng Agribank


      Chủ TK: Nguyễn Thị Mỹ Dung 
      Số TK: 5601205090439
      
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam